Eseménynaptár:

«   2016. szeptember  »
H K Sz Cs P Sz V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

KezdőlapUllo_ote_logo


Idén Káldon és környékén voltunk táborozni, amely alkalmával az Országos Kéktúra Sümeg-Sárvár közötti szakaszát tettük meg. A 8 napban volt részünk napsütésben és szakadó esőben egyaránt, de az időjárás nem állhatott az utunkba =)Képek az ifjúsági galériában.

Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél megtartotta féléves szakmai továbbképzését a Monori Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka.

Képek a Galériában megtekinthetők
Tisztelt Üllői Lakosok!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ) 2015. március 5-én lépett hatályba, amely alapvetően megváltoztatta az égetéssel kapcsolatban az eddigi gyakorlatot a belterületi és a külterületi ingatlanok területén.

A fenti jogszabály alapján „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.” (pl. NATURA 2000-es területekre a művelési kötelezettség nem vonatkozik)

 „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

A hulladék szabadtéri égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól kivétel abban az esetben van, ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. Üllő város BELTERÜLETÉN a jelenlegi helyi szabályozás alapján SZERDAI NAPOKON REGGEL 9 ÓRÁTÓL  ESTE 21 ÓRÁIG lehet kerti, növényi hulladékot égetni. (Az időpontok településenként változhatnak!)

........................................

Az ulloote.hu oldalon megtalálható Üllő Város köztisztaságról szóló rendelete, amely az alábbi szabályokat tartalmazza:

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) Tűzgyújtás és égetés közterületen és magántulajdonú ingatlanon heti egy alkalommal – az ünnepnapok kivételével – szerdán 9-21 óra között szélmentes, derült időben megengedett. Szeles időben kerti hulladékégetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem megengedett.

Amennyiben a szerda ünnepnapra esik, akkor legközelebb az azt követő munkanapon megengedett a tűzgyújtás.

 (3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet, a tűzvédelmi szabályok betartásával. Az égetés végző személy a tűzrakhely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.

 (4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket ill. ezek maradékait)

 ...............................................

Továbbra is bármely időszakban megengedett a kerti grillezés, a tűzön történő sütés-főzés állandó felügyelet mellett.

Külterületen található ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Üllő területén az illetékes tűzvédelmi hatóság:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2200 Monor, Péteri út 25.

A külterületi ingatlanok esetében az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:


a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

  

A kérelmet a hozzá tartozó alapeljárási illetékkel (3.000 Ft) legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz, majd a hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

Az avar, tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait az OTSZ tartalmazza:

A tűz nem hagyható őrizetlenül és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során is a fenti szabályokat kell alkalmazni a hatóság által meghatározott mértékben.

 

A további információ és a kérelem a pest.katasztrofavedelem.hu honlapon található.

 
KÉRJÜK TÁMOGASSA EGYESÜLETÜNK MUNKÁJÁT, ADÓJA 1%-ÁVAL

Köszönjük!

A rendelkező nyilatkozat az alábbi képre kattintva letölthető. 

Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2225 Üllő, Malom u. 2.

Postacím: 2225 Üllő, Pf. 50.
Telefon: 06-29/522-360
Telefax: 06-29/320-005
E-mail: info@ulloote.hu

Bankszámlaszám:

Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 65100046-10040997

Adószám:
18677746-2-13

Ullo_ote_logo

 


Támogatóink / Partnereink:
 

 
 

 

 

Weblapkészítés: Eco-Webdesign Kft.

:: © 2011 Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület | www.ulloote.hu | Minden jog fenntartva! ::